โครงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ