งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2555
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กันอย่างพร้อมเพรียง