การประชุมคณะกรรมการชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรม ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมนี้ ประธานและคณะกรรมการชมรมสตรีอาสาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรี นายเจษฎา สี่พี่น้อง ในการเข้ารับตำแหน่ง