งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
วันที่ 13 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 โดยนางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่