การป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการศาลเจ้า องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ได้รวมพลังสมานสามัคคี ในการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท