เทศบาลเมืองชัยนาท แสดงความยินดี สตรีไทยดีเด่น
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท แสดงความยินดีกับ อาจารย์เชาวดี สุวรรณโชติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ของจังหวัดชัยนาท จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์