พิธีตั้งศาลพระภูมิสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท(หลังใหม่)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิสำนักเทศบาลเมืองชัยนาท(หลังใหม่) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการทางศาสนา