โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2554
วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา และพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีวิชัยวัฒนารามขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างให้ร่วมกันทำความดี โดยการถือศีล 5 ในวันวิสาขบูชา