โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554
15 มีนาคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้นายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เดินนำขบวนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้า ประจำปี 2554 โดยมีนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้จูงสุนัขนำขบวนรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย