โครงการประกวดดนตรี เทศบาล Music Contest # 6
วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด พ.ศ. 2553 เทศบาล Music Contest ครั้งที่ 6 ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการดนตรี และเกิดการพัฒนาทักษะความสมารถ พัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยจากการประกวดแข่งขัน ปรากฎผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ วงดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ วง Keep it down
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ วง สปาปลา
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วงดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ วง Different
• รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีนักเรียนยอดเยี่ยม ได้แก่ วง Attempt
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงดนตรีนักเรียนยอดเยี่ยม ได้แก่ วง C โซน
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วงดนตรีนักเรียนยอดเยี่ยม ได้แก่ วง Horizone

ดาวโหลด
รูปการประกวดวันที่ 15 ธันวาคม 2553
รูปการประกวดวันที่ 16 ธันวาคม 2553
รูปการประกวดวันที่ 17 ธันวาคม 2553
รูปการประกวดวันที่ 19 ธันวาคม 2553