งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2553
วันที่ 5 ธันวาคม 2553 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2553 ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กันอย่างพร้อมเพรียง