แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท นำโดย นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และสมาชิกสภาเทศบาล ดำเนินการแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม