รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท และ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ให้การต้อนรับ ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมทั้งมอบเครื่องมือตรวจสอบสารปลอมปนในอาหาร หรือชุดทดสอบอาหาร ให้แก่ งานบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท