การประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6
วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท