พิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 3 มิถุนายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำิเนินการก่อสร้าง (ตอกเสาเข็ม) ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการทางศาสนา