กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 ในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนายเจษฎา สี่พี่น้องเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้และข้าราชการเมืองชัยนาทเข่าร่วมกิจกรรม