พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 )
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) วันพุธที่23 ตุลาคม 2562 ช่วงเช้าเวลา 06:00 น พิธีทำบุญตักบาตร ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทนำโดยท่านรองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทนายไพโรจน์ พัวพานิชและข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร