พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวาลา 08.00 น พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยตัวแทนท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้องนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนายปกรณ์ ทองคำเจริญและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม