พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวาลา 06.00 น พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นำโดยท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมการทำบุญตักบาตร ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท