พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัด เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา