โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนตรายางสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัด เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วม โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจาน ชุมชนตรายางสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีชาวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน