โครงการจิตอาสา พัฒนาวัดศรีวิชัยวัฒนาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พัวพานิช รองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา พัฒนาวัดศรีวิชัยวัฒนาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา