โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนคงธรรม
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพทำพิมเสนน้ำ และยากันยุงตะไคร้หอม ของชุมชนคงธรรม อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีชาวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล บ้านกล้วย ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมเรียนรู้การฝึกอาชีพนอกสถานที่ ณ ชุมชน คงธรรม