กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานและนำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและจิตอาสาเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562