โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนหลักเมือง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาไล่ยุงจากสมุนไพร ชุมชนหลักเมือง วันที่ 21 มิถุนายน 2562