งานเทศกาลอาหารและดนตรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553
วันที่ 13 - 17 เมษายน 2553 จังหวัดชัยนาท สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารและดนตรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยจากร้านอาหารขึ้นชื่อในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมการแสดงมหรสพดนตรีจากศิลปินคุณภาพทุกคืน
• คืนวันที่ 13 เมษายน 2553 คอนเสิร์ท วงสมานกาญจนผลิน โดย ธานินท์ อินทรเทพ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ชลัม เทพชัย และอุมาพร บัวพึ่ง
• คืนวันที่ 14 เมษายน 2553 คอนเสิร์ท เบน ชลาทิศ
• คืนวันที่ 15 เมษายน 2553 คอนเสิร์ท คนด่านเกวียน
• คืนวันที่ 16 เมษายน 2553 คอนเสิร์ท วิด ไฮเปอร์ และ วง So Cool
• คืนวันที่ 17 เมษายน 2553 คอนเสิร์ท ขนมจีน