พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นำโดยรองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทนายปกรณ์ ทองคำเจริญและคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเขาท่าพระและโรงเรียนวัดหัวยางเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม