พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นำโดยท่านปลัดอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม