พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้านาง พระบรมราชินี
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ในช่วงเช้าของวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทนำโดยท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อยและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะเปิดกรวย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์