การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชัยนาท
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรศัทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท