พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำโดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยนาทนายเจษฎา สี่พี่น้องเนื่องใจโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้จังหวัดดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ บริเวรศาลากลางจังหวัดชัยนาท