ปั่นเปิดเมือง 2019 #6
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดกิจกรรม "ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #6 2019" ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท