โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สร้างความสามัคคีของชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสนสถาน ให้พุทธศาสนิกทำความสะอาดวัด เนื่องด้วยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา