งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
วันที่ 13 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายจำลอง โพธิ์สุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ