กิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาว
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทรวมถึงประชาชนในจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก กิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยเส้นทางการปั่นจักรยานของจังหวัดชัยนาทมีจุดเรื่มต้นและจุดสิ้นสุดที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาท ระยะทางรวม 31.80 กิโลเมตร มีจุดบริการน้ำดื่มและจุดพักให้บริการแก่ประชาชนเป็นระยะ