โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริว่า ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของกิจกรรมจิตอาสา ประกวดการจัดสวนสาธารณะ ทางเทศบาลเมืองชัยนาทกับจังหวัดชัยนาทจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีท่านนายกมาร่วมกิจกรรมกับประชาชนผู้มีจิตอาสาในครั้งนี้