พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
วันที่ 8 เมษายน 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด และกลุ่มมวลชนต่างๆ ได้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553