มหกรรมเต้นบาสโลป (ไม่จำกัด) มหาชน เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมกับอำเภอเมืองชัยนาทจัดกิจกรรมเต้นบาสโลปนำโดยท่านนายอำเภอเมืองชัยนาทและท่านนายกเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท