กิจกรรมปั่น car free day เทศบาลเมืองชัยนาท
โครงการปั่นจักรยานดูแลรักษาต้นไม้เก่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน วันที่ 22 กันยายน 2561จังหวัดชัยนาท