วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว