วันเทศบาล
เนื่องในวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นวันเทศบาล เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นศิริมงคล