ประเพณีสงกรานต์
เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ" ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561