ปั่นเปิดเมือง #5
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดกิจกรรม "ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #5 2018" ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท