เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกฮูกเข้าร่วมในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกฮูกเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 33 ประจำปี 2561