เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ คณะกรรมการแห่เจ้า ประจำปี 2560 จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าปุนเถ่ากง-ม่าและประเพณีลอยกระทง
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ คณะกรรมการแห่เจ้า ประจำปี 2560 จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าปุนเถ่ากง-ม่าและประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา