เทศบาลเมืองชัยนาทโดยสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2560
เทศบาลเมืองชัยนาทโดยสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ณ เทศบาลเมืองชัยนาท