ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททั้ง 18 ชุมชน ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททั้ง 18 ชุมชน ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 17,706 ดอก ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ เทศบาลเมืองชัยนาท โดยทางเทศบาลเมืองชัยนาทจะนำไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ต่อไป