ปั่น ปัก รักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
ปั่น ปัก รักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560