โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนศรีวิชัย
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพอบรมทำยาหม่องสมุนไพร น้ำมันหอม ชุมชนศรีวิชัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2560