โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนร่วมใจพัฒนา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ ชุมชนร่วมใจพัฒนา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560